Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz ve Üyelerimiz,

KRA Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Karma markası olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

www.karmableu.comwebsitesi (Site) kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin genel aydınlatma metnimizi aşağıda sizlerin bilgisine sunuyoruz. Bununla birlikte, 

 

Site’ye üye olmanız halinde, Site üyesi olarak işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine https://www.karmableu.com/karma-uyelik-sozlesmesi/ nki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Site’de alışveriş yapmanız halinde işlenecek kişisel verileriniz hakkında aydınlatma metnine  https://www.karmableu.com/mesafeli-satis-sozlesmesi/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

1.  Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

 

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK'da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Metin’de belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

 

Karma Websitesi Ziyaretçisi

 

Kimlik bilgisi (ad soyad)

 

Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.)

 

Alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgileri (Karma tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

 

İletişim bilgisi (cep telefonu numarası, e-posta adresi, birbirinden farklı ise adres, fatura adresi, teslimat adresi, )

 

Alışveriş işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresiniz

 

Site Üyesi

 

Kimlik Bilgisi (Ad soyad)

 

Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz

 

İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)

 

Adres bilginiz (gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde)

 

Doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi (opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde)

 

Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız

 

Lokasyon veriniz (İnternet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde),

 

Sipariş bilgileriniz (Verdiğiniz siparişler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)

 

Cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri

 

 

Talep ve Şikayet İletenler

 

Kimlik Bilgisi (Ad soyad),

 

İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)

 

Şikayet ve Talep içeriği

 

 

2.  Kanun Hakkında Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren             yürürlüğe        girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla     kabul   edilmiştir.

KVKK uyarınca Karma olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.

 

 

 

Karma olarak kişisel verilerinizi,

 

Ortak amaçlar

Hukuk, E-ticaret, Bilişim Teknolojileri gibi departmanların faaliyetleri kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla

Hukuk departmanının faaliyetleri kapsamında Site Üyesi,Site ziyaretçileri ve müşterileri, talep ve şikayet iletenler,online platformların kullanıcıları ile Karma arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla,

Karma’nın E-ticaret, pazarlama, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, Site üyeliği veya Karma’ya başka kanallardan vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin/diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak yoluyla, kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla,

Karma’nın Hukuk, E-ticaret, Bilişim Teknolojileri, gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmaları amacıyla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

 

Site’ye üye olmanız halinde;

 

 

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi kaydedebilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış ve pazarlama analizleri yapabilmek, profilleme ve hedefleme yapabilmek,   için bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ticari stratejilerimizi belirlemek, Karma’nın Pazarlama, E-ticaret, Satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Site’ye üye girişinin yapılabilmesi amacıyla, Üye olarak Site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek, sizinle imzalayacağımız mesafeli satış ve üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, Üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla işleyeceğiz.

 

Talep ve Şikayetlerinizi Karma’ya İletmeniz Halinde

 

Sizden gelecek soruları yanıtlayabilmek, talep ve şikayetlerinizi sonuçlandırabilmek, müşteri memnuniyeti sağlayabilmek, ürün değişim, iade ve transfer prosedürünün uygun şekilde işleyişini sağlayabilmek ve bu süreçleri takip edebilmek, müşterilerle ilgili süreçlerin mükemmelleştirilmesi müşteriyle ilgili şirket içi süreçleri daha iyi yönetebilmek gibi amaçlarla işleyeceğiz.

 

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.

 

3.  Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

 

Karma ile imzalayacağınız karmableu.com üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ticari iletişim verilerinizin işlenmesi için rıza vermeniz halinde hukuki sebeplerine dayalı olarak;

Site üzerinden yaptığınız alışverişlere ilişkin bilgilerin Karma’nın sistemine kaydedilmesi yoluyla otomatik yöntemlerle

Site’yi, online platformlarımızı ziyaret etmeniz, Site’ye üye olmanız veya işlem yapmanız halinde ya da sosyal medya hesapları kanalıyla üyelik hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Karma ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yöntemlerle,

Karma’ya; Site, sosyal medya kanalları, e-mail veya çağrı merkezi aracılığıyla yapacağınız yaptığınız her türlü talep ve şikayetler aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Ayrıca, 


Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi kaydedebilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış ve pazarlama analizleri yapabilmek, profilleme ve hedefleme yapabilmek,   için bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ticari stratejilerimizi belirlemek ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

 

 

 4.  Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

 

Karma olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;

 

Alışverişlerinizle Site üyeliklerinizle veya şikayet, öneri ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz halinde sizinle tekrar iletişime geçmek amacıyla, adres ve iletişim bilgileriniz satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak amacıyla veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla Karma’nın yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, gönderi,  veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya Karma'nın bağlı şirketleri ile, bu firmalar tarafından Karma’nın faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.

Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.

Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Karma tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde: Karma tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla Karma'nın yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Özak Global Holding A.Ş, Aktay Otel İşletmeleri A.Ş., Akyön Tesis Yönetimi A.Ş., olmak üzere ana hissedarlarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, yasal olarak zorunluluk olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları  ve diğer 3. kişilerdir.

 

 Karma olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarırken her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

            

5.  KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

 

Karma tarafından verilerinizin işlendiği ve Karma’nın verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde İKİTELLİ OSB. MAH. 10. CAD. ÖZAK HOLDİNG SİT. NO:7D/1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da kramoda@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine KEP iletisi göndermek, güvenli elektronik imza ya da Karma’ya daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@karmableu.com adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;

 

a)   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b)   kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

 

c)   kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç)   kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

 

d)   kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e)   kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Karma’nın söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f)   kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

 

g)   kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

 

ğ)   kişisel verilerinizin kanuca aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;

 

  • Şahsen başvuru ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine (kramoda@hs03.kep.tr) gönderilmek suretiyle,
  • Karma’ya daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@karmableu.com adresine e-posta göndermek suretiyle    

Tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

   

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.