Ön Bilgilendirme Formu

1. Konu:

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, KRA MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır), TÜKETİCİ'ye (*) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ürüne ilişkin olarak TÜKETİCİ’ye sunulan tüm bilgiler, Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesine veya akdedilmesinden evvel ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin ürüne ilişkin internet sitesi sayfasında yayınlanmasına kadar geçerli olup; SATICI ancak www.karmableu.com internet sitesinde yayınladığı güncel bilgiler ile bağlıdır ve değişiklik itibarıyla işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda verilen bilgilerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

(*) Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

2. Taraflar:

2.1. Satıcı’ya İlişkin Bilgiler:

Unvanı

KRA MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

İkitelli OSB Mah. 10.cadde Özak Holding 7 D 1 Başakşehir/İstanbul

Tel.

            0212 486 05 05 

E-posta

info@karmableu.com

Ürün İade Adresi

 

İkitelli OSB Mah. 10.cadde Özak Holding 7 D 1 Başakşehir/İstanbul

2.2. Tüketici’ye İlişkin Bilgiler:

Adı/Soyadı/Unvanı

 

Adresi

 

Telefon

 

E-posta adresi

3. Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

3.1. Ürün Nitelikleri:

Ürün Cinsi/Modeli

 

Ürün adedi

 

Satış Fiyatı

 

Vadeli Fiyatı

 

Ara Toplam

 

Kargo Ücreti

 

TOPLAM

 

3.2. Ödeme ve Teslimat:

Ödeme Şekli ve Planı

 

 

 

Teslimat Adresi

 

Teslim Edilecek Kişi

 

 

 

Fatura Adresi

 

3.2.1. TÜKETİCİ, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kargo vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir.

3.2.2. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere TÜKETİCİ katlanacaktır.

3.2.3. Ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahildir.

3.2.4. TÜKETİCİ’nin kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.

3.2.5. TARAFLAR, aşağıdaki şartların SATICI tarafından sağlanması hâlinde TÜKETİCİ’ye eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır:

  1. Haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.
  2. TÜKETİCİ’nin açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması.

3.2.6. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’ye bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade eder.

3.2.7. TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde TÜKETİCİ’ye iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafını SATICI üstlenmez.

3.2.8. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, TÜKETİCİ’nin ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

3.2.9. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu TÜKETİCİ’ye bildirecektir. Bu takdirde TÜKETİCİ (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. TÜKETİCİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

3.3. Fatura Bilgileri

Adı/Soyadı/Ünvanı

 

Vergi Dairesi/Numarası

Fatura Adresi

 

4. Cayma Hakkı:

4.1. TÜKETİCİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz. 

4.2. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren 10 gün içerisinde malın SATICI’nın 2. maddede belirtilen ürün iade adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye UPS Kargo firması geri ile gönderilmesi zorunludur Malın SATICI’nın anlaşmalı olduğu UPS Kargo aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, TÜKETİCİ iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır. 

4.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;

  1. SATICI’nın İkitelli OSB Mah. 10.cadde Özak Holding 7 D 1 Başakşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya
  2. bir sürekli veri taşıyıcısı ile info@karmableu.com e-posta adresine gönderilecek bir e-posta veya www.karmableu.com linki üzerinden ulaşılabilecek İletişim formu aracılığı ile)

bildirilmesi gerekmektedir.

4.4. TÜKETİCİ, cayma hakkını kullanırken;

  1. TÜKETİCİ’ye veya TÜKETİCİ’nin Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (***)
  2. Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde

SATICI tarafından belirlenen UPS KARGO  firması ile SATICI’ya gönderecektir.

(***) Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

4.5. TÜKETİCİ, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

4.6. TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedelinin TÜKETİCİ’nin banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

4.7. Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde TÜKETİCİ tarafından SATICI’nın belirlediği UPS Kargo firması aracılığıyla SATICI’nın belirtmiş olduğu adrese masraflar SATICI’ya ait olmak üzere gönderilecektir. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır. TÜKETİCİ bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder. Malın SATICI tarafından belirlenen UPS Kargo firması ile gönderilmemesi durumunda oluşabilecek masraf, kayıp ve hasarlardan SATICI sorumlu değildir.

4.8. Aşağıdaki mal veya hizmetlerde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamaz:

a) Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;

b) çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;

c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar;

d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;

e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;

f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;

g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar;

h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti;

ı) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ve tüketici onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve

i) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

5. Genel Hükümler

5.1. İşbu bilgiler, ticari amaçlarla verilmektedir.

5.2. Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin ürünü/leri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

5.3. Mesafeli Sözleşmelere Yönetmeliği uyarınca TÜKETİCİ, işbu belgede yer alan bilgileri edinerek işbu belgeyi onaylamadıkça Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilemez. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, 29/04/19 tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiş ve TÜKETİCİ’nin onayına sunulmuştur.

5.4. Mesafeli Satış Sözleşmesi ticari amaçlarla yapılmıştır.

TÜKETİCİ, SATICI’nın internet sitesindeki işbu ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, kabul ettiğini, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.